Fields of Glory

Fields of Glory
Producent i rok wydania:
MicroProse Software, Inc. 1993
Platforma:
PC
Porady:
Pobierz grę
(5.854 MB)
Gra także w wersji:
Amiga - Fields of Glory

Ocena: ( 7.88 / 10 )
12345678910

Głosów: 8 Pobrano: 136 razy.

Zaloguj się, aby ocenić grę!
Nie masz konta? załóż je!
Gra strategiczna, w której gracz wciela się w dowódcę armii starożytnej Grecji lub Rzymu i prowadzi ją do zwycięstwa. W grze liczy się nie tylko taktyka, ale również dyplomacja i rozwój miast.
Fields of Glory: Fields of Glory: Widok strategiczny na pole bitwy

Recenzja - Opis gry

Opis gry

Niesamowite Bitwy Kampanii "100 Dni Napoleona"

Fields of Glory, gra strategiczna od firmy MICROPROSE, przenosi nas w fascynujący świat historycznych bitew. Tym razem tematem gry są wydarzenia z kampanii znanej jako "100 dni Napoleona". Przygotuj się na emocjonujące starcia, które rozegrały się między 14 a 18 czerwca 1815 roku, od Nivelles do Waterloo. Podczas tej kampanii będziesz miał również okazję walczyć w bitwach pod Wagnee (15.06.1815), Quatre Bras (16.06.1815), Ligny (16.06.1815) i Wawre (18.06.1815). Dowodź swoimi siłami w tych sześciu bitwach, które złożyły się na zakończenie epopei napoleońskiej i dawały Polakom nadzieję na niepodległość. Warto dodać, że choć w rzeczywistości w kampanii tej stoczono tylko cztery bitwy, bitwy pod Nivelles i Wagnee są wymysłem autorów gry, co jednak fair informują.

Istota i Cel Gry

Cel gry jest jasny - zwyciężyć w każdej z wymienionych bitew. Jednak sposób na osiągnięcie tego celu może okazać się trudniejszy, niż się spodziewasz. Po kilku przegranych bitwach szybko odkryjesz, że kluczem do sukcesu jest:

 1. Wybór odpowiedniego punktu ataku i skoncentrowanie w nim jak największych sił, w tym artylerii. Pozostaw niewielkie oddziały do obrony,

 2. Szarża kawalerii może mieć ogromne znaczenie, jeśli trafisz w odpowiedni cel. Pamiętaj jednak, że kawaleria może użyć szarży tylko raz lub dwa razy w jednej bitwie. Powtarzająca się szarża może doprowadzić do dezorganizacji oddziału i niekontrolowanego wycofania się z pola bitwy,

 3. W zależności od wydanych rozkazów (marsz, atak, obrona) musisz odpowiednio ustawić formację swoich oddziałów. Możesz wybrać spośród następujących szyków dla piechoty: kolumna, linia, mieszany, czworobok oraz tyraliera (szyk luźny). Kolumna nadaje się do szarży bagnetami, linia i tyraliera są skuteczne w walce ogniowej, a czworobok chroni przed szarżą kawalerii. Szyk mieszany jest uniwersalny, ale mniej efektywny - można go stosować jako pośredni między obroną a atakiem, łatwo można go przekształcić w linię lub kolumnę. Dla kawalerii dostępne są szyki kolumny i linii, w zależności od potrzeb. Artyleria również ma swoje odpowiedniki w postaci szyku marszowego (zaprzodkowanie dział) i strzeleckiego (odprzodkowanie dział).

Masz możliwość dowodzenia siłami francuskimi jako Napoleon lub jego marszałkowie. Możesz również wcielić się w rolę śmiertelnych wrogów takich jak angielski głównodowodzący lord Wellington, książę Orański lub pruski marszałek Blucher. Bez względu na wybór, gwarantowane są duże emocje i możliwość zmiany biegu historii. Co więcej, we wszystkich bitwach tej kampanii obie strony popełniły wiele błędów taktycznych, więc masz szansę to naprawić.

Menu i Opcje Gry

Fields of Glory oferuje kilka ekranów wstępnych oraz główny ekran z dwoma menu.

Ekrany wstępne umożliwiają dostosowanie ustawień gry i są następujące:

 1. Pierwszy ekran zawiera trzy opcje: ROZPOCZNIJ NOWĄ GRĘ, WCZYTAJ ZAPISANĄ GRĘ, PRZEGLĄDAJ BAZĘ DANYCH. Dostęp do bazy danych wymaga znajomości odpowiednich kodów.

 2. Drugi ekran to WYBIERZ BITWĘ. Wyświetla mapę z miejscowościami, w których rozegrały się bitwy objęte grą. W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk POWRÓT DO MENU GŁÓWNEGO. Wybór jednej z miejscowości wyświetla okno informujące o dacie bitwy i narodowościach wrogich armii. Potwierdzenie wyboru spowoduje załadowanie scenariusza i wyświetlenie kolejnego ekranu.

 3. Trzeci ekran to WYBIERZ SWOJĄ ARMIE. Zawiera postacie dwóch żołnierzy reprezentujących biorące udział w bitwie armie. Wybór jednej z postaci przenosi do kolejnego menu.

 4. Kolejne menu - WYBIERZ POZIOM REALIZMU - pozwala na wybór jednego z pięciu poziomów gry: REKRUT, REGULAR, WETERAN, ELITA, GWARDIA. Od poziomu REGULAR komputer nie podaje informacji o liczebności wojsk przeciwnika. Na wyższych poziomach nie ma nawet takiej informacji.

 5. Ostatnie menu - WYBIERZ RODZAJ ROZWINIĘCIA - ma trzy opcje: HISTORYCZNE, NIEHISTORYCZNE, WOLNE. Rozwinięcie wojsk wariantu HISTORYCZNE odpowiada rzeczywistości historycznej, niehhistoryczne umożliwia dowolne rozwinięcie wojsk, a wolne daje pełną swobodę. Odstępstwa od rzeczywistych liczebności wojsk dotyczą przeciwnika i mogą być niekorzystne dla gracza.

Główny ekran gry zawiera przesuwaną mapę pola bitwy, na której rozmieszczone są oddziały obu armii. Program prezentuje wojska obu stron w szczegółowości: dla piechoty i kawalerii - dywizje i brygady, dla artylerii - kompanie. Istnieje również opcja wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji.

Na górnej ramce ekranu głównego znajdują się następujące opcje w menu:

 1. ROZWIŃ, służące do rozpoczęcia, zapisania i przerwania gry.

 2. WIDOK POLA BITWY, z następującymi polami: ARMIA, SKRZYDŁO, KORPUS, DYWIZJA i BRYGADA; PIECHOTA, KAWALERIA i ARTYLERIA. Można włączyć lub wyłączyć poszczególne pola, co powoduje wyświetlanie lub ukrywanie symboli poszczególnych dowództw na mapie.

 3. OPCJE, która zawiera jedną możliwość: ROZMIESZCZANIE ZGRUPOWAŃ. Można wybierać zgodnie z opcjami menu WIDOK POLA BITWY, co umożliwia zmianę frontu zgrupowania, które podlega danemu dowództwu.

 4. MAPY, która zawiera dwie opcje: POWIĘKSZ i POMNIEJSZ (zmiana skali powiększenia wskazanego miejsca na mapie pola bitwy).

Wskazanie jednostki lub dowódcy powoduje wyświetlenie okna poleceń, które umożliwia wydanie rozkazów:

 1. TRYB ZMIANY FRONTU, który pozwala na zmianę frontu i kierunku marszu oddziału (dowództwa) poprzez wybranie odpowiedniego kierunku. Nie dotyczy to brygad piechoty i kawalerii oraz kompanii artylerii, których front może być zmieniany niezależnie od tej opcji.

 2. PRZENIESIENIE ODDZIAŁU, które umożliwia zmianę pozycji wskazanego oddziału w obrębie zgrupowania. Komputer pokazuje obszar, w jakim można przemieszczać oddział.

 3. Dodatkowo, niezależnie od trybów zmiany miejsca i frontu oddziału, można zmienić szyk. Ten rozkaz dotyczy tylko brygad piechoty i kawalerii oraz kompanii artylerii. Szyki formacji zostały omówione wcześniej.

Wskazanie ikony żołnierza oddziału (dowództwa) pozwala uzyskać informacje o stanie oddziału (naszego i nieprzyjaciela). Dane dotyczą organizacji, liczebności i gotowości bojowej oddziału oraz informacji o dowódcach.

Omówione opcje są dostępne tylko w niehistorycznym i wolnym rozwinięciu wojsk, a także przed włączeniem trybu gry z menu ROZWIŃ. Dla historycznego rozwinięcia wojsk te opcje są niedostępne. Wtedy od razu aktywne jest następne menu na ekranie głównym, które jest dostępne w pozostałych przypadkach (opcje niehistorycznego rozwinięcia wojsk) - opcja TRYB GRY.

Tryb gry aktywuje wszystkie jednostki na polu bitwy (nasze i nieprzyjaciela). Menu rozwijane z górnej ramki ekranu głównego zostaje zmienione na następujące:

 1. GRA, która pozwala na zapisywanie, wczytywanie i konfigurowanie gry.

 2. BAZA DANYCH, która zawiera trzy opcje umożliwiające dostęp do danych dotyczących organizacji, liczebności i dowódców armii anglo-alianckiej, francuskiej i pruskiej.

 3. INFORMACJE, która zawiera następujące opcje:

 4. OSTATNIA WIADOMOŚĆ, z możliwością wyboru poziomu zawiadamiania: BRAK, KORPUS, ARMIA, WSZYSCY. Wybór poziomu determinuje, które dowództwa będą składać meldunki.

 5. ZEGAR, którego włączenie lub wyłączenie powoduje wyświetlanie lub ukrywanie bieżącej daty i godziny gry.

 6. MAPY, z opcjami jak w poprzednim menu głównym.

Wskazanie dowódcy spowoduje wyświetlenie okna poleceń, które umożliwia wydanie następujących rozkazów:

 • ROZWIJANIE, z wariantami: ATAK, TRZYMANIE POZYCJI, ROZWIŃ, WYCOFAJ SIĘ,

 • PRZYPORZĄDKOWANIE ODDZIAŁÓW, które umożliwia rozdzielenie oddziałów i działanie samodzielne.

Przed Tobą niesamowita przygoda w epoce napoleońskiej! Odkryj historię na nowo i zapisz swoje własne zwycięstwa w Fields of Glory!

 

Zobacz także:
FoG

Autor: bobi
Ocena: 12345 (0) | Głosów: 0 | Odsłon: 260
2023-07-13 07:57:02
Zaloguj się, aby ocenić recenzję!
Nie masz konta? załóż je!

Komentarze

Brak!
Strona:

Dodaj komentarz

Tu możesz podzielić się swoją opinią na temat recenzji Opis gry.

Zaloguj się, aby dodać swój komentarz!
Nie masz konta? załóż je!
:. Copyright by Stare.e-gry.net .: