Podstawowe informację o programie DosBox.

Program DosBox jest emulatorem systemu DOS (Disk operation system).

System DOS jest dostępny w takich systemach jak Windows 98 i starszych, także istniał jako osobny system operacyjny. Niestety w nowszych systemach tego systemu już nie ma, w Windows XP znajduje się tylko obkrojona i zmodyfikowana wersja tego systemu i nie radzi sobie ze starszym oprogramowaniem. Na szczęście powstał program DosBox, który umożliwia użytkownikom systemów takich jak Windows XP, uruchomić starsze oprogramowanie.

Należy pamiętać, że DosBox jest emulatorem systemu DOS i panują tam takie same zasady, dotyczy to w szczególności nazw plików i katalogów, którym należy nadawać nazwy nie większe niż 8 znaków. System DOS jest systemem tekstowym, nie zobaczymy w nim ikonek, okienek itp. tak jak w systemach Windows. Systemowi wydaje się rozkazy po przez wpisywanie odpowiednich poleceń.

Po uruchomieniu programu DosBox, ukaże nam się okienko, w którym możemy wpisywać polecenia, mamy dostęp do jednego wirtualnego dysku z plikami programu DosBox, standardowo oznaczony literą Z. DosBox nie widzi zawartości naszych fizycznych dysków, dlatego trzeba stworzyć w nim wirtualny dysk z zawartością ustalonego katalogu. Do tego celu służy polecenie mount.

Np.

mount c c:\

Powyższe polecenie stworzy wirtualny dysk w DosBox oznaczony literą C, o zawartości fizycznego dysku C. Czyli teraz mamy dysk C w DosBox tak jak normalnie w naszym Windows\'ie.

mount d c:\

Polecenie stworzy wirtualny dysk w DosBox oznaczony literą D, o zawartości fizycznego dysku C. Czyli teraz w DosBox mamy ten sam dysk z tą samą zawartość co daje poprzednie polecenie, różnica jest tylko taka że teraz w DosBox ma literę D.

mount g c:\programy

Z kolei to polecenie stworzy wirtualny dysk w DosBox oznaczony literą G, o zawartości katalogu programy, który znajduje się na fizycznym dysku C.

I tak tworzymy dyski wirtualne, aby mieć dostęp do plików, należy pamiętać, że jeżeli zmodyfikujemy lub usuniemy jakiś plik w programie DosBox, zostanie on usunięty także z dysku fizycznego.

Aby zamontować CD-ROM w DosBox użyjemy polecenia:

mount x d:\ -t cdrom

Gdzie X jest literą pod którą będzie dostepny.

Możemy także zamontować dysk o zawartość obrazu zapisanego w formacie iso, w tym celu użyjemy polecenia:

imgmount x c:\obraz.iso -t iso

 

Poniżej pokazane są podstawowe polecenia, które można zadać w systemie DOS.
 

Polecenie Działanie Przykłady zastosowań
dir wyświetla zawartość bieżącego katalogu /p wyświetli listę plików i katalogów. Zatrzyma się po wyświetleniu pełnego ekranu i czeka na naciśnięcie dowolnego klawisza w celu kontynuacji - przykład: dir /p
/a wyświetla wszystkie pliki, również te z atrybutem "ukryte" - przykład dir /a lub dir /p/a (jak widać elementy składni polecenia można łączyć)
/v wyświetla pełny zestaw informacji o plikach, łącznie z ich atrybutami. Przykład: dir /v albo dir /v/a
/s wyświetla zawartość bieżącego katalogu i jego podkatalogów
more Używane jest zwykle z innymi poleceniami- wyświetla informacje dostosowując zawartość do wielkości ekranu zamiast dir /p można wpisać dir |more - uzyskany efekt będzie taki sam
cd pozwala na przejście do innego katalogu cd przejście proste np. C:\>cd windows przeniesie nas z katalogu głównego dysku C:\ do katalogu windows 
cd.. przenosi do katalogu nadrzędnego np. C:\windows\command>cd.. wyjście z katalogu command do katalogu windows
cd\ szybki powrót do głównego katalogu na dysku np. C:\windows\command>cd\umożliwia szybkie wyjście do katalogu głównego dysku C:
copy kopiuje plik (pliki) Przykład: copy tekst.txt D:\archiwum  - kopiuje plik "tekst" do katalogu "archiwum" na dysku D:
del usuwa plik Przykład: del D:\archiwum\tekst.txt  - usuwa plik "tekst" z katalogu "archiwum" na dysku D:
md tworzy katalog Przykład: md archiwum  -  tworzy katalog "archiwum" w bieżącym katalogu
rd usuwa katalog (tylko gdy nie za- wiera żadnych pli- ków) Przykład: rd archiwum - usuwa katalog "archiwum" gdy jest pusty
attrib wyświetla lub zmienia atrybuty plików +  dodaje (ustanawia) atrybut
-   czyści (usuwa) atrybut
r   plik tylko do odczytu
plik archiwalny
plik systemowy
h  plik ukryty
Przykład: attrib -r -s -h config.sys - usuwa atrybuty "tylko do odczytu", "systemowy" i "ukryty" pliku config.sys
ren zmienia nazwę pliku Przykład: ren nowy.txt stary.txt  -  zmienia nazwę pliku "nowy" na "stary"
format formatuje wskazany dysk /s formatuje dysk i kopiuje do niego pliki systemowe np. format a: /s - formatuje dyskietkę i przenosi na nią pliki systemowe, które pozwolą na uruchomienie komputera
/q szybkie formatowanie
Stare Gry -:. Copyright by Stare.e-gry.net & Stare-Gry.eu .:- Abandonware