Crazy Cars 3

Crazy Cars 3
Producent i rok wydania:
Cistar 1992
Platforma:
PC
Porady:
Pobierz grę
(0.711 MB)
Gra także w wersji:
Amiga - Crazy Cars 3Atari ST - Crazy Cars 3Commodore 64 - Crazy Cars 3
Zobacz także:
Crazy CarsCrazy Cars 2

Ocena: ( 8.06 / 10 )
12345678910

Głosów: 16 Pobrano: 234 razy.

Zaloguj się, aby ocenić grę!
Nie masz konta? załóż je!
Crazy Cars 3:  Crazy Cars 3:  Crazy Cars 3: Tuning samochodu! Crazy Cars 3:  Crazy Cars 3:
Kod/Tips: Kody Action Replay: CC3290804FF - Dużo kasy CC3290805FF - To co powyżej CC3290806FF - I jeszcze raz to samo :) Więcej >>>

Recenzja - CRAZY CARS

CRAZY CARS

CRAZY CARS jest to nielegalna organi­zacja zrzeszająca wszelkie­go rodzaju piratów drogo­wych. Cała liga podzielona jest na cztery dywizje. Aby dostać się z dywizji niższej do wyższej należy zakupić kartę wstępu, dzięki której będziesz mógł przystąpić do egzaminu. Możesz do niego podchodzić trzy razy i jeżeli go zaliczysz zostajesz przeniesiony do dywizji wy­ższej. W dywizji pierwszej, najwyższej, zamiast zwy­kłego egzaminu jest prze­prowadzany egzamin na najlepszego kierowcę ligi. Jeżeli uda Ci się zdobyć ten tytuł to w nagrodę otrzy­masz taką ilość gotówki, że wszystkie Twoje kłopoty odejdą w siną dal. Egzami­nem jest śmiertelny wyścig z czasem na dwupasmowej autostradzie, obleganej przez kierowców spod ciemnej gwiazdy, pędzą­cych swoimi truckami.

Karty wstępu są bardzo drogie i będziesz musiał się nieźle napocić aby je kupić. Zasób gotówki jaki posia­dasz na początku nie po­zwoli Ci na zakup karty. Na szczęście w ramach każdej dywizji są organizowane wyścigi. Nie we wszystkich musisz brać udział, ale i nie we wszystkich możesz uczestniczyć. Miejsca gdzie odbywają się turnieje ozna­czone są na mapie gwiazd­kami. Jeżeli gwiazdka jest podświetlona oznacza to, że w danym wyścigu mo­żesz wziąć udział. Zanim zdecydujesz się na ruszenie w trasę uważnie przeczytaj dane o terenie na którym będzie rozgrywany wyścig. Informacje ukazują się na ekranie po najechaniu na dany obszar kursorem. Oto jakie informacje tam się znajdują:

  • Nazwa miasta gdzie jest rozgrywany wyścig.
  • FEE - Jest to wpisowe ja­kie należy uiścić przed roz­poczęciem wyścigu.
  • PRIZE - Suma jaką otrzy­ma zwycięzca wyścigu. Za drugie miejsce otrzymujemy 50 %, a za trzecie 25 % tej sumy.
  • LOCALS - Krótki opis po­ziomu jaki reprezentują tubylczy maniacy czterech kółek.
  • POLICE - Dane na temat policji, czyli jakie jest praw­dopodobieństwo natknięcia się na panów z drogówki.
  • WEATHER - Opis warun­ków atmosferycznych w trakcie jazdy.

Mogą być także podane nazwiska - wraz ze zdjęcia­mi - ligowych kierowców którzy zadeklarowali udział w danym wyścigu.

Jeżeli chcesz wziąć udział w danym wyścigu, wystar­czy po najechaniu na intere­sujący cię obszar wcisnąć przycisk fire i już możesz startować z piskiem opon.

Czasami razem z tobą w wyścigu biorą udział je­szcze Twoi rywale z ligi. W tym przypadku przed wyści­giem dochodzi do spotkania między wami i są przepro­wadzane zakłady. Każdy z uczestników podaje kwotę, jaką przeznacza na zakład. Suma ta może się zmieniać jeżeli któryś z uczestników licytacji dojdzie do wniosku że chce dać więcej. Ten kto wygra wyścig oprócz zwy­kłej nagrody zgarnia je­szcze dodatkowy szmal od każdego uczestnika zakła­dów. Gdybyś zalicytował 500$, a dwóch pozostałych graczy: 600$ i 300$, po za­jęciu pierwszego miejsca w wyścigu otrzymasz 500$ od pierwszego gracza (tyle ile sam postawiłeś), oraz 300$ od drugiego (bo postawił mniej niż 500$). 100$ pierw­szego gracza zostanie mu zwrócone.

W trakcie wyścigu samo­chód doznaje różnych uszkodzeń, co jest odnoto­wywane na specjalnym licz­niku uszkodzeń. W przypad­ku gdy jest ich niewiele, nie ma to żadnego wpływu na jazdę. Natomiast gdy jest ich sporo, prędkość maksy­malna obniża się. Jeżeli bę­dziemy długo jechać mocno pokancerowanym wozem, to po jakimś czasie rozkra­czy on się na środku drogi. Jest to szczególnie nieprzy­jemne gdy goni nas policja. Napraw samochodu można dokonywać w garażu (GA­RAGE), gdzie za 100$ zmniejsza się poziom uszko­dzenia o jedną podziałkę.

W sklepie możesz zakupić różne części i urządzenia umożliwiające Ci szybszą i lepszą jazdę. Bardzo przy­datne są dodatkowe opony, które zwiększają przyczep­ność Twojego wozu, dzięki czemu możesz wchodzić w zakręty z większą prędko­ścią. Dobrze jest też kupić porządną skrzynię biegów -najlepiej automatyczną, gdyż jest wygodniejsza w obsłudze. Zestaw narzędzi umożliwia polepszenie pa­rametrów samochodu, przez co zwiększa się pręd­kość maksymalna. Radio jest przydatne w wykrywa­niu policji, która siedzi gdzieś w rowie przy drodze i dybie na Twoje wykrocze­nia. Dopalacz (BOOST) jest to takie miłe urzą­dzonko, które na kilka­naście sekund po uru­chomieniu przeobraża Twój samochód w pę­dzącą rakietę na czte­rech kółkach. Niestety jest to przyjemność jed­norazowa i do tego krót­kotrwała.

Mam nadzieję, że sta­niesz się bogaty i zy­skasz sławę najlepszego kierowcy. Najważniejsze abyś się dobrze bawił, a to CCIII powinny Ci za­pewnić.

Autor: RoboCop
Ocena: 12345 (0) | Głosów: 0 | Odsłon: 505
2019-03-12 18:46:14
Zaloguj się, aby ocenić recenzję!
Nie masz konta? załóż je!

Komentarze

Brak!
Strona:

Dodaj komentarz

Tu możesz podzielić się swoją opinią na temat recenzji CRAZY CARS.

Zaloguj się, aby dodać swój komentarz!
Nie masz konta? załóż je!
:. Copyright by Stare.e-gry.net & Stare-Gry.eu .: